Европейски
съюз
Република
България
  
BG 2004/016-782.01.06/G/CBC - НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯТ РЕГИОН
Туристически аниматори

Мария Цветкова
Таня Пандева
0894 34 90 39


Хасан Хаджийски
зам. кмет
0898 77 86 08e-mail: [email protected]

Сайтът е съфинансиран от Европейския съюз и Република България.
Отговорност за изложените възгледи в този сайт носи единствено Община Гърмен.
Сайтът по никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕС.
актуализация: 11.11.2008