Европейски
съюз
Република
България
  
BG 2004/016-782.01.06/G/CBC - НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯТ РЕГИОН
Късно-античен и римски град „Никополис ад Нестум”

Никополис ад Нестум (късно-антично селище) се намира, в землището на с. Гърмен, в м. Марков чифлик и м. Хисарлъка, на 7 км от Гоце Делчев. Основан е през 106 г. от римския император Траян, в чест на победата му над даките. Наречен е “Град на победата при Места”. Културният разцвет на града е през периода II-VI в., в края на VI в. е разрушен от славяни и авари. Върху развалините му през средновековието възниква селище, което съществува през периода X-XII в.
През римската и ранновизантийската епохи (I-VI в.), на мястото на голямо тракийско селище на племето беси, е създаден най-значителния град между Струма и Средна Места – център на епископия след приемането на християнството и един от седемте града в провинция Родопа. Никополис ад Нестум е разположен на пътя, свързващ Егейския бряг с главната магистрала Виа Егнация през Родопите, Тракийската низина и Филипопол (дн. Пловдив). Това благоприятства за формирането му като център с икономическо, политическо и културно значение в периода на своя разцвет. След разрушението от VI в. през IX-X в. градът отново се възражда под името Никопол и просъществува чак до XIII в., когато загива при походите на кръстоносците. През късното средновековие на част от мястото има българско селище, а в югоизточната част на укрепения град – турски чифлик.

Късноантичният и римски град Никополис ад Нестум е организиран по подобие на малоазийските градове с аграрен характер – две централни улици, пресичащи се под прав ъгъл в центъра на града. Ограден е от всички страни с високи крепостни стени, с дебелина от 2,40-2,80 м., градежът е от речни камъни, споени с бял хоросан, примесен с едри късчета счукана тухла, редуван с хоризонтални редове от по 4 реда тухли (opus mixtum).
В градa са се секли монети от времето на император Комод (180-192 г.) до управлението на император Каракала (211-217 г.). Намерените монети и оброчни релефи свидетелстват за почитането на божествата – Зевс, Плутон, Хермес, Тракийския конник, Асклепий и Хигия, както и речния бог Места и почитаните от траките Арес и Дионис.

В резултат на археологически разкопки, проведени в периода 1980-1984 г. и през 2007 г., са проучени изцяло южната крепостна стена с портата, голяма част от източната и западната стени. Разкрити са 4 кръгли кули на южната стена, 2 почти квадратни кули пред широко отворената полукръгла екседра на южната порта, 1 V-образна кула на западната стена и 1 правоъгълна кула на източната крепостна стена. Непосредствено до вътрешната страна на южната крепостна стена е разкрита банска постройка (терми), снабдена с обширна съблекалня (аподитерий), хладен басейн (фригидарий) и горещ басейн (калдарий). В югоизточния ъгъл на укрепения град е проучено и богато перистилно жилище с вътрешен двор, с мраморна колонада и покрит портик. В глинен съд върху тухления под на най-голямото от помещенията на перистилното жилище е намерена находка от 137 монети на византийския император Юстин и съпругата му София (518-527 г.), която датира и загиването на града. При разкопките са открити още фрагменти от оброчен релеф на Тракийския конник, статуйка на Хермес, старохристиянска надгробна плоча, стъклени, бронзови и керамични съдове, златен пръстен и други.

Никополис ад Нестум е един от малкото запазени антични градове в България и единствен в Родопите от периода на римското владичество на Балканите. Обявен е за археологически и архитектурен паметник от античността и средновековието.

Сайтът е съфинансиран от Европейския съюз и Република България.
Отговорност за изложените възгледи в този сайт носи единствено Община Гърмен.
Сайтът по никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕС.
актуализация: 11.11.2008