Европейски
съюз
Република
България
  
BG 2004/016-782.01.06/G/CBC - НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯТ РЕГИОН
НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ – ГРАДЪТ НА ПОБЕДАТА НА МЕСТА

Проектът се изпълнява по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Гърция 2004 “Насърчаване на културните, туристически и човешки ресурси в трансграничния регион.

Възложител e
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

- Продължителност на проекта 18 месеца.


Целите на проекта:

Стратегическата цел на проекта:
Да поощри устойчивото развитие в трансграничния регион, чрез пълноценното оползотворяване на културни, туристически и човешки ресурси в община Гърмен.

Проектът си постави следните конкретни цели: Бенефициенти по проекта: Дейностите, които бяха осъществени: Резултатите, които бяха постигнати:

Сайтът е съфинансиран от Европейския съюз и Република България.
Отговорност за изложените възгледи в този сайт носи единствено Община Гърмен.
Сайтът по никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕС.
актуализация: 11.11.2008